1961 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த தமிழ் திரைப்படங்கள்
அக்பர்
அரசிலங்குமரி
அன்பு மகன்
எல்லாம் உனக்காக
கப்பலோட்டிய தமிழன்
கானல் நீர்
குமார ராஜா
குமுதம்
கொங்கு நாட்டு தங்கம்
சபாஷ் மாப்பிள்ளை
தாய் சொல்லை தட்டாதே
தாயில்லா பிள்ளை
திருடாதே
தூய உள்ளம்
தேன் நிலவு
நல்லவன் வாழ்வான்
நாகநந்தினி
பங்காளிகள்
பணம் பந்தியிலே
பனித்திரை
பாக்கிய லட்சுமி
பாசமலர்
பாலும் பழமும்
பாவ மன்னிப்பு
புனர் ஜென்மம்
மணப்பந்தல்
மருதநாட்டு இளவரசன்
மல்லியம் மங்களம்
மாமியாரும் ஒரு வீட்டு மருமகளே
யார் மணமகன்
ஸ்ரீ வள்ளி


1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021