1956 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த தமிழ் திரைப்படங்கள்
அமர தீபம்
அலிபாபாவும் நாற்பது திருடர்களும்
ஆசை
ஒன்றே குலம்
கண்ணின் மணிகள்
காலம் மாறிப்போச்சு
குடும்பவிளக்கு
குலதெய்வம்
கோகிலவாணி
சதாரம்
தாய்க்குப்பின் தாரம்
தெனாலிராமன்
நல்ல வீடு
நன்நம்பிக்கை
நாகபஞ்சமி
நான் பெற்ற செல்வம்
நானே ராஜா
படித்தபெண்
பாசவலை
பிரேம பாசம்
பெண்ணின் பெருமை
மதுரை வீரன்
மந்திரவாதி
மர்ம வீரன்
மறுமலர்ச்சி
மாதர் குல மாணிக்கம்
மூன்று பெண்கள்
ரங்கூன் ராதா
ரம்பையின் காதல்
ரஜா ராணி
வாழ்விலே ஒரு நாள்
வானரதம்
வெறும் பேச்சல்ல


1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021