1954 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த தமிழ் திரைப்படங்கள்
அந்த நாள்
அம்மையப்பன்
இல்லற ஜோதி
எதிர்பார்த்தது
என் மகள்
கல்யாணம் பண்ணியும் பிரம்மச்சாரி
கற்கோட்டை
கனவு
குடும்பம்
கூண்டுக்கிளி
சந்தஹாரம்
சுகம் எங்கே
சொர்க்க வாசல்
துளி விசம்
நண்பன்
நல்லகாலம்
பண்ம் படுத்தும் பாடு
பத்மினி
புதுயுகம்
பெண்
பொன்வாசல்
போனமச்சான் திரும்பி வந்தான்
மதியும் மமதையும்
மலைக்கள்ளன்
மனோகரா
மாங்கல்யம்
ரத்தக்கண்ணீர்
ரத்தபாசம்
ராஜீ என் கண்மணி
விடுதலை
விளையாட்டு பொம்மை
வீரசுந்தரி
வைரமாலை


1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021