1952 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த தமிழ் திரைப்படங்கள்
அந்தமான் காதலி
அம்மா
அமரகவி
ஆண்
என் தங்கை
ஏழை உழவன்
கல்யாணம் பண்ணிப்பார்
கல்யாணி
கலியுகம்
காஞ்சனா
காதல்
குமாரி
சியாமளா
சின்னத்துரை
தர்ம தேவதா
தாய் உள்ளம்
பணம்
புயல்
பெண்மனம்
மாப்பிள்ளை
மாய ரம்பை
மூன்று பிள்ளைகள்
ராணி
வளையாபதி
வேலைக்காரன்
ஜமீந்தார்