1949 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த தமிழ் திரைப்படங்கள்
அபூர்வ சகோதரர்கள்
இன்பவள்ளி
கனகாங்கி
கன்னியின் காதலி
கீதா காந்தி
தேவ மனோகரி
நம் நாடு
நல்ல தம்பி
நவஜீவன்
நாட்டிய ராணி
பவளக்கொடி
மங்கையர்க்கரசி
மாயாவதி
ரத்னகுமார்
வாழ்க்கை
வினோதினி
வேலைக்காரி