1948 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த தமிழ் திரைப்படங்கள்
அபிமன்யு
அஹிம்சாயுத்தம்
ஆதித்தன் கனவு
இது நிஜமா
என் கணவர்
காமவல்லி
கிருஷ்ண பக்தி
கோகுலதாசி
சக்ரதாரி
சந்திரலேகா
சம்சார நௌகா
சம்சாரம்
சிகாமணி
ஞானசௌந்தரி
திருமழிசை ஆழ்வார்
தேவதாசி
நவீன கிருஷ்ணதுலாபரம்
பக்த ஜனா
பில்ஹனா
பிழைக்கும் வழி
போஜா
மகாபலி
மாரியம்மன்
மோகினி
ராம்தாஸ்
ராஜமூர்த்தி
வானவில்
வேதாள உலகம்
ஸ்ரீ ஆண்டாள்


1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021