1947 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த தமிழ் திரைப்படங்கள்
ஆயிரம் தலை வாங்கிய அபூர்வ சிந்தாமணி
ஏகம்பவாணன்
கங்கணம்
கஞ்சன்
கடகம்
கன்னிகா
சண்பகவல்லி
சித்ரபகாவலி
சிறீ லட்சுமி விஜயம்
சுலாசனா
சுறுசுறுப்பு
தன அமராவதி
தாய்நாடு
தியாகி
துளசி ஜலந்தர்
தெய்வ நீதி
நாம் இருவர்
பக்த துளதிதாஸ்
பங்கஜவல்லி
பிரம்மரிஷி விஸ்வாமித்ரா
பைத்தியக்காரன்
பொன்னுருவி
மகாத்மா உதங்கர்
மதனமாலா
மலைமங்கை
மிஸ் மாலினி
ராஜகுமாரி
விசித்ர வனிதா
வீர வனிதா
வேதாளபுரம்
ஜம்பம்
ஜீவஜோதி


1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021