1942 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த தமிழ் திரைப்படங்கள்
அல்லி விஜயம்
அனந்தசயனம்
ஆராய்ச்சி மணி (மனுநீதி சோழன்)
ஆனத்தன்
என் மனைவி
கங்காவதார்
கண்ணகி
காலேஜ் குமாரி
கிருஷ்ணபிரான்
கிழட்டு மாப்பிள்ளை
சதி சுகன்யா
சம்சாரி
சன்யாசி
சிவலிங்க சாட்சி
சோகா மேளர்
திருவாழத்தான்
நந்தனர்
நாரதர்
பஞ்சாமிர்தம்
பிருத்விராஜ்
பூகைலாஸ்
மனமாளிகை
மனோன்மணி
மாயாஜோதி
ராஜசூயம்