1941 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த தமிழ் திரைப்படங்கள்
அப்பூதி
அலிபாபாவும் நாற்பது திருடர்களும்
அஷ்டாபூதி
ஆர்யமாலா
இழந்த காதல்
கச்சதேவயானி
கதம்பம்
காமதேனு
கிருஷ்ணகுமார்
குமாஸ்தாவின் பெண்
கோதயின் காதல்
சபாபதி
சாந்தா
சாவித்திரி
சுந்திர ஹரி
சுபத்ரா அர்ஜீணா
சூர்யபுத்திரி
தயாளன்
தர்மவீரன்
திருவள்ளுவர்
நவீன மார்க்கண்டேயா
பக்த கௌரி
பிரேமபந்தன்
மணிமாலை
மதனகாமராஜன்
மந்திரவாதி
மானசதேவி
மைனரின் காதல்
ராவண விஜயம்
ராஜாகோபிசந்
ரிஷ்யசிருங்கர்
வனமோகினி
வேணிகானம்


1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021