1939 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த தமிழ் திரைப்படங்கள்
அடங்காபிடாரி
அதிர்ஷ்டம்
ஆனந்த ஆஸ்ரமம்
கிரத அர்ஜீனா (ஊர்வசி சாகசம்)
குமார குலோத்துங்கன்
சக்திமாயா
சங்கராச்சாரியார்
சந்தனத்தேவன்
சாந்த சக்குபாய்
சிரிக்காதே
சீதா பஹரணம்
சுகுணசரசா
சைரந்திரி (கீதகவசம்)
சௌபாக்யவதி
தியாகபூமி
திருநீலகண்டர்
பக்த குமணன் (ராஜயோகி)
பம்பாய் மெயில்
பாண்டுரங்கன்
பாரத்கேசரி
புலிவேட்டை
போலி
மதுரை வீரன்
மன்மத விஜயம்
மாணிக்க வாசகம்
மாத்ருபூமி
மாயா மச்சீந்திரா
மெட்ராஸ் எக்ஸ்பிரஸ்
ரம்பையின் காதல்
ராமநாம மகிமை (ராம ஆஞ்சநேய யுத்தம்)
ராமலிங்க சுவாமிகள்
விர கர்ஜனை
வீர சமணி


1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021