சிந்து பைரவி

நடிப்பு
சிவகுமார், சுஹாசினி, சுலக்சனா, டெல்லி கணேஷ், ஜனகராஜ்

இசை
இளையராஜா

ஒளிப்பதிவு
ஆர். ரகுநாத ரெட்டி

படத்தொகுப்பு
கணேஷ் குமார்

கதை, இயக்கம்
கே.பாலச்சந்தர்

தயாரிப்பு
ராஜம் பாலச்சந்தர், கே.பாலச்சந்தர்

தயாரிப்பு நிறுவனம்
கவிதாலயா புரொடக்சன்ஸ்

வெளீயீடு:
11 நவம்பர் 1985

வீடியோ


*****
பாடல்கள்
1. மஹா கணபதிம்
படம் : சிந்து பைரவி (1985)
பாடியவர் : கே.ஜே. யேசுதாஸ்
இசை : இளையராஜா
இயற்றியவர் : முத்துசுவாமி தீக்‌ஷிதர்

வீடியோ


ஆஆ ஆஆஆ
சரரினனனனனா
ஆஆ ஆஆஆ னன
ஆஆ ந ஆஆ ம ம ம
தரரின னா

மஹா கணபதிம்...
ஸ்ரீ மஹா கணபதிம்...
ஸ்ரீ மஹா கணபதிம்...

மனசா ஸ்மராமி
மஹா கணபதிம்

மனசா ஸ்மராமி
மஹா கணபதிம்

மனசா ஸ்மராமி
மஹா கணபதிம்
மனசா ஸ்மராமி

வசிஷ்ட வாம தேவாதி வந்தித
மஹா கணபதிம்
மனசா ஸ்மராமி

வசிஷ்ட வாம தேவாதி வந்தித
மஹா கணபதிம்...
ஆ... ஆ... ஆ...

மஹா தேவ சுதம் ஆஆஆ ஆஆஆ

மஹா தேவ சுதம்
குரு குஹனுதம்

மஹா தேவ சுதம்
குரு குஹனுதம்

மாரகோடி
பிரகாசம் சாந்தம்

மாரகோடி
பிரகாசம் சாந்தம்

மஹா காவ்ய நாடகாதிப் ப்ரியம்...
ம்... மஹா காவ்ய நாடகாதிப் ப்ரியம்
மூஷிக வாஹன மோதகப் ப்ரியம்
மஹா காவ்ய நாடகாதிப் ப்ரியம்
மூஷிக வாஹன மோதகப் ப்ரியம்

மஹா கணபதிம்
மனசா ஸ்மராமி
வசிஷ்ட வாம தேவாதி வந்தித
மஹா கணபதிம்...
ஆ... ஆ... ஆ...

ஸரிக மஹா கணபதிம்
பா நி ஸா ஸரிக மஹா கணபதிம்

பாம காம ரிஸ்ஸா ஸரிக மஹா கணபதிம்

பநிஸ ரிஸ்ஸா நிநிபம ஸரிக மஹா கணபதிம்

ரிஸ்ஸ நிப்ப நிப்ப மா ரி
ஸரி ஸம ஸப ஸநி மஹா கணபதிம்

நிஸ்ஸ ரிஸா ஸாஸ நிஸ ரிஸாஸ
நிஸ நிஸ ரிஸா ஸாஸ நிஸ ரிஸாஸ
பமாப மகாம ரிஸாரி
ஸரிக மகாம ரிஸாரி ஸநீஸ
நிபம நிபநிப நிபநிப மபநிப நிபநிப

ரிஸரிஸ ரிஸரிஸ நிஸரிஸ ரிஸரிஸ
நிபநிப நிபநிப மபநிப நிபநிப
ரிஸரிஸ ரிஸரிஸ நிஸரிஸ ரிஸரிஸ
ஸரிரிக கமமப கமமப மபபநி
பநி ஸரீஸ நிபாம ஸரிக

மஹா கணபதிம்
மனசா ஸ்மராமி
வசிஷ்ட வாம தேவாதி வந்தித

மஹா கணபதிம்...
ஆ... ஆ... ஆ...1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020