வீர ஜெகதீஸ்

நடிப்பு
வி.எஸ்.எம்.ராஜாராம ஐயர், எம்.ஜி.ராமச்சந்திரன்

கதை
ராஜா சந்திரசேகர்

இயக்கம்
டி.பி.கைலாசம், ஆர்.பிரகாஷ்

தயாரிப்பு நிறுவனம்
வி.எஸ். டாக்கீஸ்

வெளியீடு
1938

     வீர ஜெகதீஸ் 1938 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த தமிழ்த் திரைப்படமாகும். இப்படத்தை டி. பி. கைலாசம் மற்றும் ஆர்.பிரகாஷ் இயக்கியுள்ளனர். இத்திரைப்படத்தில் வி. எஸ். எம். ராஜாராம ஐயர், எம். ஜி. ஆர் மற்றும் பலரும் நடித்திருந்தனர்.1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021